Contact

Privacybeleid van Herensociëteit Amicitia te Alphen aan den Rijn

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Herensociëteit Amicitia te Alphen aan den Rijn (hierna te noemen Herensociëteit Amicitia) verwerkt van haar deelnemers of andere geïnteresseerden. Let op! : het betreft hier uitsluitend de persoonsgegevens van personen die lid of aspirant-lid zijn van de Herensociëteit Amicitia.

Persoonsgegevens van leden worden verwerkt via het geldende privacybeleid van de Herensociëteit Amicitia. Leden van de Herensociëteit Amicitia kunnen het voor hen geldende privacybeleid vinden via:

https://www.herensocieteitamicitia.com/privacy . (alleen voor leden en aspirant leden te benaderen)

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens namens Herensociëteit Amicitia is: de secretaris de heer K. Heinen,

De secretaris die belast is met het beheer van de lijst met persoonsgegevens van personen, die lid zijn van de Herensociëteit Amicitia, is bereikbaar via: secretaris@herensocieteitamicitia.com.

2. Welke gegevens verwerkt de Herensociëteit Amicitia en voor welk doel
2.1       In het kader van uw vraag via het Contactformulier

  • U stelt Parkinson Café Alphen te Alphen aan den Rijn alleen een vraag en geeft geen toestemming om uw gegevens te registeren anders dan om u antwoord te geven.

Door Herensociëteit Amicitia worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam,

b) telefoonnummer, e-mailadres

2.2 Herensociëteit Amicitia verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van de door u gestelde vraag c.q. opmerking.

E-mail berichtgeving:
Herensociëteit Amicitia
 
gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mailnieuwsbrief met informatie over activiteiten en mogelijke, andere interessante informatie over de Herensociëteit Amicitia toe te sturen. Afmelding voor toezending van deze e-mailberichten is te allen tijde mogelijk door een e-mail te sturen naar de verantwoordelijke secretaris die de persoonsgegevens namens de Herensociëteit Amicitia verwerkt, zie sub 1.

3. Bewaartermijnen

Herensociëteit Amicitia gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens zo lang de door u gestelde vraag nog niet beantwoord is c.q. afgehandeld is.

Als u op enig moment mondeling of schriftelijk aangeeft dat uw persoonsgegevens niet langer door Herensociëteit Amicitia geregistreerd mogen blijven, worden deze per direct uit de lijst verwijderd en vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1  Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Herensociëteit Amicitia passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     De verwerking van de persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris [sub 1] die belast is met het beheer van de lijst met persoonsgegevens. Deze secretaris werkt daarbij conform de instructies en voorwaarden zoals die door de wetgeving is opgesteld.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de secretaris [sub 1] die belast is met het beheer van de lijst met persoonsgegevens van Herensociëteit Amicitia kunt u per e-mail een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

5.2     Indien u klachten heeft over de wijze waarop Herensociëteit Amicitia of de secretaris uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de president via president@herensocieteitamicitia.com.

5.3     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan het e-mailadres zoals genoemd onder 5.2.

 

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de Herensociëteit Amicitia (www.herensocieteitamicitia.com) bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

INFO: secretaris@herensocieteitamicitia.com.